EU u Hrvatskoj

Europska komisija

2019

Brošura EU u Hrvatskoj sadrži popis najreprezentativnijih EU projekata u 20 hrvatskih županija i Gradu Zagrebu.

Svaka županija definirana je svojom bojom, pa su tako slavonske županije u žutim tonovima, morske u plavim i kontinentalne u zelenim. Na svakom listu papira četiri su EU projekta kojima se svaka županija ponosi.

Format brošure je A5, 46 stranica s tvrdim lijepljenim uvezom i detaljem otiska laka na naslovnici.